RUSA – Chelidonium majus

Biljka i njen sok sadrže alkaloide, koji su bliski alkaloidima opijuma. Svež sok i infuz imaju baktericidno i fungicidno dejstvo (protiv patogene gljivice Trihofiton).

Kad se živa biljka ozledi, iz nje curi narandžast mlečni sok, njegova Ijutina, gorčina i otrovnost odavno su privukli pažnju i zbog toga se upotrebljava za lečenje raznih bolesti od najdavnijih vremena do danas. Biljka ili njen mlečni sok sadrži: smole, nešto etarskog ulja i desetak raznih alkaloida: helidondna, homohelidonina, heleritrina, sangvinarina i dr. Alkaloidi su derivati izohinolina i bliski alkaloidima opijuma.

U biljci ima još i organskih kiselina: jabučne, limunove itd. Helidonin je glavni alkaloid. Deluje sedativno, slično papaverinu.