BOKVICA – Plantago major

U svim organima biljke Bokvice ima heterozida aukubozida i enzima invertaze, emulzina, tirozinaze i koagulaze.

U listu ima oko 4% tanina, pektina, limunove kiseline, vitamina C, saponozida i fitoncida.

U semenu ima sluzi, masnog ulja, belančevina i šećera.